Jak duże było ich zdziwienie, kiedy zobaczyli TO!

MEMY 3604