Kontrowersyjny wpis w ustawie - szczepienia będą przymusowe?

W związku z trwającą epidemią pojawiają się pytania dotyczące szczepień. Kiedy nadejdzie szczepionka, to czy będzie ona dla nas bezpieczna? Warto wspomnieć, że goniący czas może powodować skracanie procesu prac nad szczepionką, tak aby trafiła ona na rynek jak najszybciej.

W ustawie tzw. covidowej przegłosowanej przez Sejm o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem kryzysowym sytuacjom, pojawił się kontrowersyjny zapis, który może oznaczać przymus szczepienia.

W art. 13 możemy przeczytać: 

"W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wprowadza się następujące zmiany: […] w art. 46 b a) pkt 4. otrzymuje brzmienie: obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie, b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 4a) obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów".

Co to może dla nas oznaczać?

W ustawie nie zostało precyzyjnie określone, że chodzi o szczepienia, jednak w terminologii medycznej do zabiegów profilaktycznych zaliczamy właśnie szczepienia ochronne. Jeżeli więc Senat zaakceptuje ustawę, taki przymus szczepienia na koronawirusa może nas czekać. Taki wpis - nieprecyzyjny zezwoli na przymusowe szczepienia bez względu na sytuację zdrowotną. 

Źródło

SKOMENTUJ

3×6 =