II tura wyborów prezydenckich - wystosowano apel wyborczy

Zbliża się druga tura wyborów prezydenckich. W związku z tym środowiska niepodległościowe, narodowe oraz chrześcijańskie wystosowały apel wyborczy. Jak on brzmi? Przedstawiamy naszym zdaniem najciekawsze fragmenty.

"[…]Dzisiaj, w czasach politycznych i kulturowych przełomów, naszym osobistym i zbiorowym obowiązkiem staje się odpowiedzialne i roztropne głosowanie. Wobec dynamiki przemian współczesnego świata w dniu 12 lipca dokonamy wyboru drogi, którą Polska podążać będzie nie tylko przez okres następnej prezydenckiej kadencji, lecz być może przez życie nasze i kolejnych pokoleń. Dokonamy wyboru (lub z powodu bierności ktoś za nas go uczyni) między politykami, z których jeden usiłuje realizować wizję Polski suwerennej, bezpiecznej i sprawiedliwej, opartej na tradycji i polskich dokonaniach, drugi zaś klucząc w otoczeniu gwiaździstych i tęczowych flag przedstawia pożytki sfederalizowanej Europy, w której państwo narodowe jest złem, a agresywne mniejszości stają się instrumentem ideologicznego terroru i społecznej inżynierii […].

Andrzej Duda wyróżnia najwyższymi polskimi odznaczeniami zarówno współczesnych nam bohaterów, jak np. Władysława Siemaszko odkrywającego prawdę o ukraińskim ludobójstwie na Wołyniu, czy Kornela Morawieckiego, przywódcę bezkompromisowo antykomunistycznej Solidarności Walczącej, jak i nadrabia historyczne zaległości honorując pośmiertnie Orderem Orła Białego Romana Dmowskiego, Zofię Kossak-Szczucką czy abp. Antoniego Baraniaka. Warto pamiętać o zaangażowaniu Prezydenta w przywracanie pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”, także o szkalowanych przez lata żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych. 

Dzięki współpracy Prezydenta i rządu, po dekadach niechęci ze strony kolejnych władz III RP powracamy wreszcie do bogatego dorobku obozu narodowego. Endeckie i chrześcijańsko-demokratyczne tradycje krzewić będzie Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego – pierwsza taka państwowa instytucja kultury.

Spójrzmy dla odmiany na politykę historyczną prowadzoną przez kontrkandydata oraz jego ekipę rządzącą w stołecznym samorządzie, która staje w obronie komunistycznych patronów ulic i konsekwentnie odmawia prawa do upamiętnienia polskich patriotów. Do rangi symbolu urasta fakt, że w roku 100-lecia Bitwy Warszawskiej drużyna Rafała Trzaskowskiego odrzuca petycję mieszkańców w sprawie budowy pomnika gen. Tadeusza Rozwadowskiego – obrońcy Warszawy przed bolszewikami i jednocześnie zażarcie broni ulicy Józefa Lewartowskiego – kolaboranta Lenina, który tworzył okupacyjną administrację podczas napaści Armii Czerwonej na Polskę. 

Z podobną konsekwencją wysiłki obecnego włodarza Warszawy i jego otoczenia koncentrują się na wspieraniu skrajnie lewicowych ideologii oraz dotowaniu agresywnej i prymitywnej „kultury”, obrażającej nie tylko uczucia katolików, lecz także poczucie smaku. [...] 

Szeroko rozumiany obóz patriotyczny, pomimo podziałów i wzajemnych krzywd, musi w obecnym starciu cywilizacji zjednoczyć siły przy urzędującym Prezydencie Rzeczypospolitej i dostrzec w tym wyborze „obowiązek polski”. […]

Czasem uważamy, że Prezydent Andrzej Duda mógłby niektóre problemy rozwiązywać sprawniej lub inaczej. Zadbajmy zatem o to, by w trakcie drugiej kadencji mógł nas reprezentować skuteczniej.

Jedno jest bowiem pewne: alternatywa oznacza przyspieszoną destrukcję przywracanej z trudem suwerenności, prowadzi do pogłębienia społecznych podziałów i nie spełni żadnego z oczekiwań środowisk patriotycznych, konserwatywnych i narodowo-chrześcijańskich. Wybór Andrzeja Dudy stwarza szansę na ich realizację."

Apel podpisali m.in.:   Marian Barański (prawnik, współtwórca Ligi Narodowo-Demokratycznej), profesor Jacek Bartyzel (politolog, działacz opozycji antykomunistycznej), dr hab. Sławomir Cenckiewicz (historyk, profesor Akademii Sztuki Wojennej), Przemysław Górny  (założyciel i przywódca Ligi Narodowo- Demokratycznej, więzień polityczny PRL) a także Marek Jakubiak (były poseł i kandydat na Prezydenta RP, założyciel Federacji dla Rzeczypospolitej).

Źródło

SKOMENTUJ

6×6 =