Francja nałożyła 100 milionów euro grzywny na Google za nielegalne śledzenie plików cookies

Francuska Krajowa Komisja ds. Informatyki oraz Wolności (CNIL), która zajmuję się dbaniem o przestrzeganie prawa w Internecie, nałożyła na Google karę 100 milionów euro za łamanie przepisów dotyczących śledzenia reklam online, znanych jako pliki cookie. Pliki były śledzone bez wiedzy użytkowników.

Karę za łamanie przepisów oprócz Google, otrzymał również amerykański Amazon (w wysokości 35 milionów euro). Oba przedsiębiorstwa miały śledzić pliki cookies bez wcześniejszej zgody użytkownika. CNIL zaznaczyła, że firmy nie przedstawiły jasnych informacji o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane narzędzia śledzące i jak osoby odwiedzające francuskie strony internetowe będą mogą odmówić udostępniania danych.

W odpowiedzi na narzucone grzywny Amazon i Google zajęły następujące stanowiska:

"Dbamy o to, aby dostarczać informacje przejrzyste, mamy bezpieczną infrastrukturę, a przede wszystkim przydatne produkty. Dzisiejsza decyzja podjęta na mocy francuskich przepisów o prywatności i łączności elektronicznej pomija te wysiłki i nie uwzględnia faktu, że francuskie przepisy i wytyczne regulacyjne są niepewne i podlegają ciągłym zmianom"- przekazało Google w oświadczeniu opublikowanym dla Rutera.

"Nieustannie aktualizujemy nasze praktyki dotyczące prywatności, aby zapewnić, że spełniamy zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów i organów regulacyjnych oraz w pełni przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność" -przekazał Amazon w oświadczeniu.

Kara dla Google to największa kara jaką do tej pory nałożył CNIL. Amazon i Google mają trzy miesiące na wprowadzenie zmian, jeżeli tego nie zrobią kolejne kary będą wynosić 100 tys. euro dziennie.

Źródło

SKOMENTUJ

9-3 =